Home » VỀ CHÚNG TÔI
Logo Ngoc Mai

VỀ CHÚNG TÔI

Xin chào quý bạn đọc,

Bài viết này nhằm giới thiệu các bạn về chúng tôi, những người xây dựng và duy trì blog này. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu với các bạn về nội dung chúng tôi sẽ cung cấp, quy định bảo mật cho bạn đọc.

Chúng tôi là ai

Đội ngũ chúng tôi gồm nhiều người. Phụ trách bởi Ngọc Mai, người có 8 năm nghiên cứu tìm hiểu, thực hành và chia sẻ các phương pháp duy trì và cải thiện sức khỏe, sắc đẹp.

Đội ngũ chúng tôi còn có những phụ tá – là những chuyên gia khác cung cấp bài cho chúng tôi. Và những cộng tác viên hợp tác với Ngọc Mai – Khỏe và Đẹp.

Đây là nhu cầu rất chính đáng của con người. Tuy nhiên, nhịp sống xô bồ hiện nay đã “tàn hại” sức khỏe và sắc đẹp của mỗi chúng ta.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi là đem đến cho các bạn những phương pháp tốt nhất và phù hợp nhất để duy trì và cải thiện sức khỏe, sắc đẹp của bạn.

Để làm được việc đó, chúng tôi nghiên cứu, tập hợp, sưu tầm và cung cấp những kiến thức và cách thức thực hành cho bạn đọc.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đánh giá các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe hiện có trên thị trường.

Chúng tôi muốn đem đến cho bạn đọc các lựa chọn phù hợp nhất với mỗi người trong việc gìn giữ và cải thiện SỨC KHỎE, SẮC ĐẸP của bạn.

Điều khoản bảo mật

Điều khoản bảo mật được chúng tôi quy định rõ tại đây.

Ngọc Mai – Khỏe và Đẹp